image skabilskrotgoteborgagare.jpg (4.9MB)
Lien vers: https://bildemontering-goteborg.bilskrot.tips/
Ska bilskrot i Göteborg eller ägaren skrota bilen
Ska bilskrot i Göteborg eller ägaren skrota bilen

Nej ägaren till bilen behöver nödvändigtvis icke deltaga. Det är inte något hinder att ge möjlighet till en ombudsman att skrota en personbil för er. Förutom fordons papper behöver förtroendemannen ha en fullmakt från registrerad bilägare. Sen behövs ett identitetskort från ombudet och en kopia på fordons innehavarens identitetskort. Detta gemensamt avlämnas till ett mottagningsområde för uttjänta bilar i Göteborg eller till en certifierad skrot. Lämnar man bilen för bilskrotning utan bilägarens samtycka klassas det som tjuveri.

Skrota en defekt bil i Göteborg med rätt handlingar

Om du ser avdankade bilvrak bör du ringa till Göteborgs stad eller möjligtvis markägaren. Bilskrot De kan därefter underrätta ägaren till bilen om att flytta personbilen. En del personbilar som står på kommunens egendom, som har ringa värde, kan Göteborgs stad omgående skrota. Även de uttjänta fordon som kan ha läckage av skadliga substanser i naturen kan kommunen bärga bort genast. Med stöd av miljöbalken är det ett naturbrott som kan ge fängelse att låta en skrotbil läcka ut hälsofarliga ämnen. De kostnader som uppstår i sammanhanget med bilskrotning och transport av skrotbilar kommer registrerad bil innehavare få betala.

Skrota ditt fordon och få riktigt bra betalt i Göteborg

För regelrätt bilskrotning av ett fordon ska man skrota bilen hos en legitimerad bildemontering i Göteborg. Enligt bilproducenterna får inga pengar avkrävas från bildemonteringen. Där ges ävenså senaste registreringsbevis del 2 med dokument om rätt och befogenhet när du skrotar någon annans bil. Ett mottagarbekräftelse skrivs ut från skroten efter man visat upp legitimation, som verifierar att man äger bilen. Det är dessutom ett intyg, att skyldigheten förflyttats till bilskroten. Bildemonteringen skickar skrotintyg till Transportstyrelsen för avregistrering.

Skrotningspremie för skrotbilar i Göteborg

Den nya skrotningsbonusen 2024 fungerar enligt följande:

Syfte: Syftet med bonusen är att uppmuntra ägare till äldre bilar med förbränningsmotor att skrota dem och byta till nya elbilar, vilket bidrar till minskade utsläpp.

Vem kan få bonusen?

Du kan få bonusen om du skrotar en personbil eller lätt lastbil (totalvikt under 3,5 ton) som är minst 10 år gammal och har registrerats, beskattats och besiktigats fram till skrotningstillfället. Du måste ha ägt bilen i minst 12 månader. Den nya elbilen du köper ska vara berättigad till bonus enligt Transportstyrelsens regler. Bonusbelopp: Du får en bonus på 7 000 kr för att skrota och köpa en ny elbil.

Ansökningsprocess:

Skrot din bil på en auktoriserad bilskrot.
Beställ ett bonusbevis från Transportstyrelsen. Detta kan göras online eller via telefon.
Köp en ny elbil som uppfyller bonuskraven.
Skicka följande handlingar till Transportstyrelsen: